Home

Twee experts in asbestrecht en asbestkwesties

Een unieke samenwerking: wij rekenen het gehele asbestrecht en alles eromheen tot ons werkterrein

Mr.dr. Yvonne Waterman en Jasper Kosters hebben de handen ineengeslagen om een unieke samenwerking te bereiken. Herbert en Yvonne zijn gespecialiseerd in het asbestrecht: Herbert vanuit de bestuursrechtelijke en procesrechtelijke hoek, Yvonne vanuit het civiele (werkgevers-)aansprakelijkheidsrecht en het preventieve asbestbeleid. Jasper kent dankzij zijn jarenlange deelname aan diverse asbestcommissies en werkgroepen de ingewikkelde asbestwet- en regelgeving en het calamiteitenmanagement als geen ander. Samen bedienen wij met passie, professionaliteit en rijke ervaring onze cliënten in zowel de publieke als de private sector.

Uw vraagbaak voor alles over asbest
Alle juridische en maatschappelijke perikelen die asbest betreffen, hebben onze belangstelling. Wij verzorgen juridisch en praktisch advies, staan u bij in gerechtelijke procedures, geven cursussen, etc.

Vele invalshoeken: praktijk, preventie, begeleiding en afhandeling
In onze dienstverlening letten wij op kwaliteit, op de praktische benadering en de grotere belangen van onze cliënten. Want asbest is niet slechts een heet hangijzer in juridische zin: ook de financiële gevolgen en de impact op een organisatie of onderneming en de directe omgeving kunnen aanzienlijk zijn, zowel op korte als lange termijn. Daarom zien wij niet alleen de afhandeling van asbestschade, maar ook preventie,  begeleiding, communicatie en media als een belangrijk deel van onze dienstverlening.