Publicaties

Mr.dr. Yvonne Waterman

2013

  • Y.R.K. Waterman, ‘Artikel 7:658 BW’ en ‘Artikel 7:661 BW’, in R.M. Beltzer, R.A.A. Duk, J.H. Even, A.R. Houweling (red.), SDU Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs, SDU, Den Haag 2013, p. 185-206 resp. p. 217-222.
  • Y.R.K. Waterman, ‘De treurige (rechts-)positie van het Nederlandse slachtoffer van een beroepsziekte’, in: F.T. Oldenhuis en H. Vorsselman (red.), Werkgeversaansprakelijkheid: een grensverleggend debat, BJU, Den Haag 2013, p. 97-111.
  • Y.R.K. Waterman, ‘Asbest, gezondheid en veiligheid. Ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht’: het proefschrift van Evelien de Kezel’ (recensie), in: Letsel & Schade 2013/3, p. 33-34.

 2012