Asbestovertreding: bestuurlijke boete of strafrecht?

Een overtreding van de regelgeving inzake asbest kan door de overheid op 2 manieren worden afgehandeld. Of middels een bestuurlijke boete of middels het strafrecht. Een bestuurlijke boete wordt opgelegd wegens overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving. Dat betekent dat een bestuurlijke boete alleen opgelegd kan worden aan werkgevers. Daarbij gaat het in de praktijk of om […]

Financiële schade loopt op door met asbest verontreinigd straalmiddel

Het asbestschandaal met korrels van het bedrijf Eurogrit brengt steeds meer bedrijven in de problemen. Met de korrels worden harde oppervlaktes schoongespoten. Bij bedrijven die betrokken zijn bij het Eurogrit-schandaal ontstaan forse financiële problemen. Want na drie weken is er nog steeds geen duidelijkheid over de graad van de asbestbesmetting bij het schoonmaken van vervuilde […]

Onderzoek blootstellingrisico’s eind oktober gereed

Onderzoek blootstellingrisico’s eind oktober gereed Het onderzoeksbureau, dat voor de Inspectie SZW onderzoek doet naar de blootstellingrisico’s tijdens het gebruik van met asbest verontreinigd straalgrit, verwacht zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk 31 oktober 2017 – de eerste resultaten gereed te hebben. Het onderzoek moet op drie vragen antwoord geven. Wat is de blootstelling van […]

Informatie voor bedrijven over gebruik straalmiddel Eurogrit

bron: https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2017/10/10/informatie-voor-bedrijven-over-gebruik-straalmiddel-eurogrit Mogelijk 140 bedrijven hebben gewerkt met het straalmiddel Eurogrit, waarin abestvezels zijn aangetroffen. Het straalmiddel is geleverd door het bedrijf Eurogrit BV uit Dordrecht. Staalgrit wordt gebruikt om roest te verwijderen c.q. te voorkomen. De kans is reëel dat werknemers zijn blootgesteld aan asbest. In ieder geval kan er sprake zijn van  onzekerheid. De Inspectie SZW, […]

Het Algemeen Overleg in de TK van 23 januari 2014…

Door Mr.dr. Yvonne Waterman … was een nietszeggende vertoning, een farce, een toneelstukje. Ondanks de hooggespannen verwachtingen naar aanleiding van het TNO-rapport, ondanks de zware verantwoordelijkheid die de overheid draagt voor het asbestbeleid. Zo was de asbestsector met slechts een enkeling vertegenwoordigd. Slechts één Kamerlid in de oppositie woonde het overleg bij: Paul Ulenbelt van […]

Een trap na voor slachtoffers van beroepsziekten

Door Mr.dr. Yvonne Waterman Het is voor het slachtoffer van een beroepsziekte een ware lijdensweg om zijn recht te halen. Zo is procederen afschrikwekkend duur vanwege de noodzakelijke bijstand van gespecialiseerde advocaten en medische deskundigen. Ook is tien jaar of langer procederen niets bijzonders. De afgelopen zomer heeft de Hoge Raad het nog moeilijker gemaakt […]

TNO-rapport ‘Onderzoek naar de blootstelling aan asbest tijdens saneringswerkzaamheden’

Deze week publiceerde het TNO eindelijk het gelijknamige en in spanning afgewachte rapport, dat in de Haagse wandelgangen al enige maanden bekend is. Het betreft een onderzoek naar de blootstelling, bronmaatregelen en persoonlijk beschermingsmiddelen in relatie tot de introductie van nieuwe grenswaarden voor asbest. Aanleiding vormde het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 om de […]