Eurogrit. Gevaarlijk of niet?

Het is maar net aan wie je het vraagt. De ene zegt dat het maar zeer weinig asbest bevat en daardoor als ‘schoon’ kan worden beschouwd en de ander zegt dat het een percentage asbest bevat wat reden geeft tot bezorgdheid. Wat is nu waar?

 100 mg/kg droge stof

Bron: RTV Rijnmond

Geregeld gaan er geluiden op waarbij aangegeven wordt dat het product Eurogrit ruimschoots minder dan 100 mg/kg droge stof asbest bevat. Dit is een waarde die aangeeft dat er geen direct risico is tot blootstelling aan asbestvezels in de lucht boven de streefwaarde. Maar waar komt deze waarde van 100 mg/kg droge stof vandaan?

Dit is een waarde die komt uit de bodemnormen en ook benoemd staat in het productenbesluit als waarde die slaat op producten waarop het productenbesluit NIET van toepassing is. Eurogrit is echter geen bodem. Laboratoria bevestigen dit ook en geven zelfs aan dat het, in die lijn der gedachten, gezien moet worden als ‘bodemvreemd materiaal’ en daardoor volgens de puinnormen zou moeten worden geanalyseerd. Wat vreemd is aangezien grit ook geen ‘puin’ betreft. Het niet van toepassing zijn van het productenbesluit betekend echter niet dat producten waar slechts een beperkte hoeveelheid asbest in is aangetroffen niet als zijnde asbesthoudend product hoeft te worden beschouwd. Het productenbesluit stelt namelijk ook dat deze niet van toepassing is als handelingen omtrent het betreffende product al zijn geregeld in het Asbestverwijderingsbesluit.

Massa/massa %

Het asbestverwijderingsbesluit stelt dat deze niet van toepassing is op onder andere grond en puin. Het product Eurogrit kan onder geen van beide worden geschaard en derhalve is het asbestverwijderingsbesluit dus van toepassing.  Hieruit volgen de volgende verplichtingen: 1. Er dient een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden, door een daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau,  waarbij alle aanwezige asbesthoudende materialen en mogelijke verontreinigingen in kaart zijn gebracht overeenkomstig de arbeidsomstandighedenregeling. Analyses van de te nemen monsters van aanwezige materialen of producten dienen te worden geanalyseerd door een daartoe geaccrediteerd laboratorium conform NEN5896. Hierbij wordt  er een  geschat percentage uitgedrukt in massa/massa % per geanalyseerd monster afgegeven. Monsters genomen ten behoeven van het in kaart brengen van een eventuele verontreiniging dienen geanalyseerd te worden conform NEN-ISO 16000-27 (met behulp van scanning elektronen microscopie). Hierbij worden de monsters ingedeeld in 4 verschillende categorieën oplopend van geen asbestvezels aangetroffen tot zeer veel asbestvezels aangetroffen.; 2. Er dient een risicoklasse bepaald te worden door het gecertificeerd onderzoeksbureau dat de asbestinventarisatie uitvoert; en 3. Indien verwijdering van asbesthoudende toepassingen, producten, materialen of verontreinigingen daarvan dient plaats te vinden onder risicoklasse 2 of 2A, moet dat worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Deze werkmethode wordt onderschreven door inspectie-SZW en heeft zij ook op haar website gepubliceerd.

(Klik hier voor de link naar inspectie-SZW).

 

Wilt u meer informatie over deze Eurogrit, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via 06-23249082 of info@admanstars.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *