De escalatieladder maakt eerste definitieve slachtoffer

In de eerste gerechtelijke bodemprocedure over een onvoorwaardelijk ingetrokken procescertificaat hebben TÜV Nederland en haar advocaat Tim Segers het gelijk aan hun zijde gekregen. Het betoog van de certificaathouder om deze intrekking van tafel te krijgen, bleek vruchteloos. Voor de praktijk zijn uit deze uitspraak een aantal interessante lessen te trekken. In de kwestie waar […]

Asbest: Is een gemeente bij handhaving altijd verplicht tot het inschakelen van een inventarisatiebureau?

Vorige week heeft de Raad van State de gemeente Zundert in het gelijk gesteld in een belangrijke hoger beroepsuitspraak. Volgens de Raad van State had de rechtbank ten onrechte overwogen dat B&W in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel hadden gehandeld door zonder nader onderzoek door een in asbestonderzoek gespecialiseerd bedrijf tot de conclusie te komen dat […]

Gebouweigenaren lopen levensgroot risico bij calamiteiten

Een algemene verplichting om asbest te saneren, bestaat niet. Dit laat onverlet dat het eigendom van een asbesthoudend gebouw grote (financiële) risico’s met zich meebrengt. Niet alleen wat aansprakelijkheden betreft, bijvoorbeeld richting huurders, maar ook als sprake is van een calamiteit. In onze praktijk merken wij dat maar weinig gebouweigenaren zich van dit laatste levensgrote […]